गप्पा एक प्रकारचा जुगाराचा खेळ टिपा मुली

वागणे आहे की आपण बोलू शकता, आपल्या सोबती बद्दल काहीही (आत आमचे नियम), संप्रेषण आमच्या जास्तीत जास्त अनामिकपणे