डेटिंगचा स्वीडन मध्ये मुली: शोध एक गंभीर संबंध, जीवन भागीदार आणि दुसऱ्या चटया

पूर्ण स्वीडन मध्ये आहे संधी शोधण्यासाठी एक जीवन भागीदार, एक आत्मा सोबती स्वीडन मध्ये. नवीन लोक भेटू, गप्पा आणि डेटिंगचा मुली. संध्याकाळी चांगले, प्रत्येकजण. येथे एक घड आज मी पार माध्यमातून एक कुरिअर थेट आपल्या घरी, जो माणूस जीवनात दूर छान. शोधत एक स्त्री गंभीर संबंध, तो नाही आहे, अवलंबून, आपल्या व्यवसाय आहे. मुले आहेत, नाही, एक अडथळा मुलगा. वय, शक्यतो दाट तपकिरी रंगाचे केस. आपले स्वागत आहे. नंतर काही वेळ खर्च अफाट पूर्ण करण्यासाठी आपण स्वीडन मध्ये आणि निष्कर्ष आले की खर्च वाया वेळ शोधत महिला एस. संध्याकाळी चांगले, झोपडी, अफाट आहे. ते येथे आहेत क्रमांकित सोपे चर्चा आहे….